All public logs

Jump to navigation Jump to search

Combined display of all available logs of ScenarioThinking. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs
  • 05:56, 22 January 2022 LacyTlz7687 talk contribs created page PHÂN BIỆT SHOPHOUSE DUAL KEYS VÀ SKY VILLAS TẠI CĂN HỘ GEMINI PHÁT ĐẠT (Created page with "PHÂN BIỆT SHOPHOUSE, DUAL KEYS VÀ SKY VILLAS TẠI CĂN HỘ GEMINI BÌNH DƯƠNG<br>Shophouse tại GEMINI là gì ?<br>Shophouse (hay nhà phố thương mại) là mô hình nhà ở kiểu mới – nhà ở kết hợp cửa hàng kinh doanh, với thiết kế thông minh các căn shophouse thường được xây dựng từ 2 tầng tách biệt trở nên vì vậy có thể sử dụng với nhiều chức năng khác nhau.<br>Trên thế giới, shophouse...")